Atık su tesisatı evlerde ve iş yerlerinde kullanılan temiz suların tahliyesinin sağlandığı tesisatlardır. Genelde duvar yüzeyinden yürütülen tesisatın doğrusu zeminden döşenmesi ve meyil’li olmasıdır. Bu tesisat, kullanılmış suların kanalizasyon bölgesine tıkanmadan ulaştırılabilmesi için temiz su tesisatına göre daha büyük çaplı borular kullanılarak yapılmaktadır.


Atık suyun en kısa yoldan tahliye edilebilmesi için mümkün olduğunca kısa mesafede ana tahliye borusuna bağlantısının yapılması gerekir. Eğer tesisat uzun mesafeli ve yeterli meyil verilmeden yapılırsa kullanılmış atık sular borularda tıkanmalara ve kokulara sebebiyet verecektir.

 

Ekiplerimizin sahip olduğu bu tecrübeler, gerek tesisatın yapımında ve gerekse sorunların teşhisinde hizmet almak isteyen siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır.

 

PiS SU TESiSATI

-Atık suları pis su ve yağmur suyu olarak ikiye
ayırmak mümkündür.
-Pis su tesisatı şehir kanalizasyon şebekesine bağlanır.
-Yağmur suyu ise ayrı bir tesisatla toplanıp, şehir
yağmur suyu kanalizasyonuna bağlanmalıdır. Ancak Türkiye’de pek çok yerde ayrı yağmur kanalı olmadığından, yağmur suyu tesisatının da kombine
sistem olarak pis su+yağmur suyu kanalizasyonuna
bağlanması söz konusudur. Pek çok uygulamada ise
yağmur suyu açık araziye, bahçeye, sokak ve caddelere deşarj edilmektedir.
-Kombine drenaj sistemi yağmur suyu ile pis suyu
aynı kanalda birleştirir. Kombine sistemdeki yağmur
suyu, pis su arıtma tesislerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu yük, şiddetli yağmurlarda tesisin bypass edilmesine ve atıkların işlenmeden doğrudan rezervuarlara deşarjına neden olabilir. Bu nedenle
kombine sistemler tercih edilmez ve bir çok yerde
yamur suyunun pis su kanalizasyonuna
balanmasna izin verilmez.
-Bina içindeki pis su ve yağmur suyu hatları ayrı
hatlar biçiminde oluşturulmalıdır.Kombine sistem
bile kullanılıyor olsa,bu hatlar ya bina dışında
birleştirilmelidir veya ayrı hatlar halinde
kanalizasyona bağlanmalıdır.
-Aşırı yüksek sıcaklıktaki atıklar(60 °C ve üzerindeki
sıcaklıktaki)drenaja doğrudan verilmemelidir.
Yüksek sıcaklık,borularda aşırı genleşme ve
büzüşmelere yol açarak zararlı sonuçlara neden
olabilir.Boru birleşme noktaları açılabilir,
gevşeyebilir veya tabakalı boru kopabilir.Kazan
blöfü,buhar egzozu,yoğuşma suyu vb.En az
60°C’ye soğutulduktan sonra drenaja bağlanmalıdır.